Baca sızdırmazlık testini kim yapar

Baca Sızdırmazlık Testini Kim Yapar 

Bacalar, atık gazların dış ortama atılması için bina içine binaya bitişik olan başka bir yere yahut ta açık havada serbest bir şekilde imal edilmiş ve inşaat tekniği kurallarına uyumlu olan sistemlerdir. Bacalar aynı zamanda oluşturduğu çekme kuvvetiyle havayı kazanlara veya ocaklara ulaştırmaktadır.

Isıtma sisteminde ve yakma sistemindeki parçalardan biri olan bacalar; hem çevre sağlığı, hem de güvenlik açısından risk oluşturabilecek etmenler arasında yer almaktadır. Bacalar imalat ve montajının doğru yapılmasının yanında aynı zamanda doğru tasarlanmış olmalıdırlar. Bu da enerji korunmasından yangın tehlikesi oluşturmasına kadar ayrıca karbon monoksit zehirlenmesi gibi sağlığı tehdit eden durumlara kadar tehdit oluşturduğu için önemle üzerinde durulması gereken bir durumdur. İyi bir baca, çok yüksek derecede ısılara dayanabilen, yansa bile yangın sonucunda ortaya çıkan kimyasal gazların etkisine dayanabilen ve korozyona karşı ve su buharına karşı dayanıklı olmalıdır. Bunun için de bacaların gerekli izolasyonlarının da yapılmış olması gerekir. Katı yakıt, sıvı yakıt ve ya doğal olsun bu sistemlerin her türlü gereken uygunluk ve ya baca sızdırmazlık testi yetkili ve ilgili mühendisler tarafından yapılmaktadır. Sağlıklı bir baca bütün akredite baca kontrolü yapılmış bir bacadır. Günümüzde özellikle sağlığımızı aşırı derecede tehdit eden sağlıksız bacalar kanser oranlarının artmasında da büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle bacaların mutlaka baca uygunluk testlerinden de geçirilmesi ve sağlığı tehdit edebilecek bir durum olduğunda mutlaka gerekli tedbirler ve tadilatlar yapıldıktan sonra kullanılması gerekmektedir. Gerekli baca uygunluk muayenesi, ilgili olan yönetmelik ve standartlarına göre yapılmaktadır. Uygunsuz görülen bacalar gerekli raporlar oluşturulduktan sonra ilgili firmaya bildirilmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmelikler de bacaların yetkili kurumlar tarafından yapılmasını talep etmektedir.

Aytest muayene baca projesi kabul kriterleri yönetmeliğince sunulacak evraklar:

·         Hesaplamalar

·         Çizimler

·         CE sertifikaları

·         Performans beyanı

Baca muayene için yapılması gereken birçok işlem bulunmaktadır ve bu işlemler sonucunda eğer olumlu rapor verilirse ancak o zaman bacalar kullanıma açılabilmektedir.

Baca Sızdırmazlık Testi

Baca sızdırmazlık testi, bacanın çalışması durdurulmadan helyum, hidrojen ve halojen gibi test gazları kullanılarak yapılan sızıntı testi uygulanmasıdır. Bu uygulamadaki amaç, bacaların eğer sızdırma yapıyorsa bunun önlenmesidir. Bacalar aynı zamanda filtre kullanılarak ta zararlı etkilerinden insanların olumsuz etkilenmesi önlenebilir. Eğer her hangi bir filtre kullanılmazsa 100 megawat gücünde kömürle çalışan bir termik santral için kirletici etkileri aşağıdaki gibidir.

Kükürt dioksit: 45000 ton/yıl

Azot oksitler : 26000 ton/yıl

Karbonmonoksit : 750 ton yıl

Katı partiküller: 32500 ton yıl

Hidrokarbonlar : 250 ton yıl

Kül: 5660 ton yıl

Bacalardan dışarıya çıkan azot oksit ve kükürtler yaklaşık 2-7 gün arasında atmosfere karışmaktadırlar. Bunlarda bizlere yani yeryüzünü yağmur ve kar yağışlarıyla ulaşmaktadırlar. Asit yağmurları denilen yağmurlar, sağlıkta olduğu gibi ekonomide de oldukça olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Asit yağmurları ve diğer zararlı gazların ve küllerin oluşturduğu zararlar çok fazladır. Ağaçların henüz olgunlaşmadan kesilmesi, toprak koruma önlemlerinden doğan zararlar, ormanların azalması çorak alanların artması, bacalardan çıkan zehirli gazlar sonucunda evcil hayvanların sayısında da azalma görülmektedir. Yaban hayvanlarının da sayılarında azalma görülebilmektedir. Bunlar da dolaylı olarak ta olsa insan sağlığını etkilemektedir.

Bu tür bacalardan çıkan gazların çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmesini önlemek için birçok çalışmalar mevcuttur. Konunun başında bunlardan bahsedilmişti. Ama önemli olan tabi ki ilk önce duyarlı bir toplum haline gelmek ve hayatı olumsuz yönde etkileyen bu sağlıksız bacaların rutin olarak baca muayene işlemlerinden geçirilmesi gerekmektedir.

malatya temizlik