KURUMSAL

AYTEST BELGELENDİRME VE MUAYENE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Baca konusunda sektöründe 15 yıllık deneyimi ile  2016 yılında AYTEST BELGELENDİRME VE MUAYENE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile kurulmuş bağımsız tarafsız ve güvenilir bir uygunluk değerlendirme ve muayene kuruluşudur. 
 
Baca Sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda faaliyet göstermek üzere konularında uzman personelleri bünyesine dahil ederek  faaliyetlerine başlamıştır.
 
AYTEST BELGELENDİRME VE MUAYENE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ mesleki konularda, idari işlemlerin en kısa sürede ve en hatasız şekilde yürütülmesi için son teknoloji donanım ve yazılımlara sahip durumdadır. 
 
Personelini güncel bilgilerle donatılmış olmasını sağlamak amacı ile ofis içi gelişim konularında sürekli iyileştirmelerle personelini eğitimlere tabi tutarak gelişmeyi ilke edinmiştir.
 
Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten AYTEST BELGELENDİRME VE MUAYENE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ bu konularda öncü olmayı sektöründe lider olarak en üst zirveye ulaşmayı hedeflemektedir.
 
 Faaliyetleri kapsamında; 
 
 Bacalar Proje ve Montaj Uygunluk, 
 Bacalar  Periyodik Kontrol
 Bacalar Sızdırmazlık Testleri
 yer almaktadır.
 
 
BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK ve GİZLİLİK TAAHHÜDÜ
AYTEST BELGELENDİRME VE MUAYENE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ;
 
Gerçekleştirdiği muayene hizmetlerinde tarafsızlığa, bağımsızlığa, dürüstlüğe ve gizliliğe azami ölçüde önem verecektir.
 
Muayene çalışmalarını müşterilerinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştirecektir.
 
Muayene hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması, itiraz ve şikâyetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynakları temin edecektir.
 
Muayene hizmetleri için kendisine başvuruda bulunan müşteri kuruluşlara, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacaktır.
 
Hizmetlerinin, faaliyetleri kendi işletim kapsamı içerisinde yer alan tüm başvuru sahipleri için erişilebilir olmasını sağlayacaktır.
 
Muayene hizmetlerine erişim; müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hizmetlerinin sayısına bağlı olmayacaktır. Mali veya diğer açılardan aşırı durumlar olmayacaktır.
 
Muayene müşterilerinin başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir durum söz konusu ise bu müşteri kuruluşlara hizmet vermeyecektir. İleriki süreçte de, muayene faaliyetlerinde, taraflara objektif olarak yaklaşım sergilemektedir ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli tedbirleri, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yaklaşımları belirlemiştir.
 
Muayene personelinin ve raporları onaylayan sorumlu yetkili personelin verdikleri kararlarla aldıkları ücret arasında bir ilişki yoktur.
 
Muayene faaliyetlerini; yasalarda ve standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde, arkadaş, meslektaş ve tanıdık ayrımı yapmaksızın gerçekleştirip, tarafsızlık ilkesine uyarak en kısa sürede raporlandırılacaktır. 
 
Muayene hizmetlerini, TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardına uygun ve hizmet kapsamında yer alan ilgili diğer tüm standart, norm ve belirlenmiş akreditasyon sistemine uyumlu olarak, muayene faaliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstlenerek sürdürecek ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyecektir.
 
Faaliyetler yürütülürken, çalışanların her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olmasını garanti altına alacaktır.
 
Müşterilerine danışmanlık ve/veya eğitim hizmeti teklif etmez veya sağlamaz.
 
Muayene faaliyetlerine katılan bütün personel faaliyetlerini yürütürken; hiçbir siyasi, ticari ve mali baskıya maruz kalmadan faaliyetlerini geçekleştirecek, faaliyet sonrası kararlarını, tamamen tarafsız ve bağımsız olarak vereceklerdir. 
 
Muayene faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
 
Aytest Belgelendirme Ve Muayene Hizmetleri Anonim Şirketi, konuya taraf olan kesimlerden bağımsız olarak görev yapmaktadır. Aytest Belgelendirme Ve Muayene Hizmetleri Anonim Şirketi muayeneyi gerçekleştirmekten sorumlu personeli, muayene ettikleri malzemelerin tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı, ne de bu kesimlerin yetkili temsilcisi değildir.
 
Aytest Belgelendirme Ve Muayene Hizmetleri Anonim Şirketi ve onun personeli, muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmemektedir. Özellikle, muayene edilen malzemelerin tasarımı, imalâtı, tedariki, montajı, kullanımı ile veya rekabet durumunda olan malzemelerle doğrudan ilgili değildir.
 
Tüm bunlardan yola çıkarak tüm şirket çalışanlarımıza yönelik olarak;
 
- TS EN ISO/IEC 17020 gereklerinin karşılanmasında, yapacakları tüm faaliyetleri, bağımsız, tarafsız ve gizlilik prensiplerine uygun bir şekilde yapmalarını, 
 
- Aksaklıklar-istenmeyen durumlar söz konusu olduğunda istedikleri faaliyetleri durdurma yetkisine sahip olduklarını, 
 
- Yapılacak muayenelerin sayılarına ve sonuçlarına bakılmaksızın aylık sabit maaşlarının ödenmesi de dâhil olmak üzere mali, ticari vb... konularda, Genel Müdür dâhil hiç kimsenin kendilerine hiç bir baskı yapmayacağını, kararlarını ve faaliyetlerini etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet verecek ve tüm taraflardan bağımsız davranılacağını, muayene kararlarının bağımsızlığını etkileyecek hiçbir faaliyette bulunulmayacağını,
 
Şirketim adına beyan ve taahhüt ederim. 
 
Genel Müdür
Burak DURSUN
 
 
 
malatya temizlik